‘सांसद स्वयां वडाध्यक्ष बल्लाः’

येँ – येँ महानगरपालिकापाखें अमूर्त सम्पदा कथं ल्यनाच्वंगु स्वनिगःया बाजं गुरुपिंत नगद बियाः सम्मान याइगु जूगु दु । येँ मनपाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्यं
म्हिगः पत्रकारतलिसे खँ ल्हायेगु झ्वलय् येँ मनपां न्ह्याका वयाच्वंगु सम्पदा संरक्षण अभियानया झ्वलय् फुक्क समुदायया बाजंगुरुपिंत नगद बियाः सम्मान यायेगु खँ कनादीगु खः ।

मरुसतः दयेकेत नं येँ मनपां ५० लाख तका जक बिल धकाः खँ वयाच्वंगु गलत खः धासें वय्कलं धयादिल, ‘थ्व पूवंक हे भ्रमपूर्ण खँ खः । मरुसतःया निंतिं थुगुसीया बजेटय् जक च्यागू करोड दां फ्यानागु दु । मरुसतः सुं विदेशी दाताया ग्वाहालि कयाः दयेकेगु मखु, झीसं हे दयेकेगु खः । सुं स्थानीयपाखें थःगु राजीखुशीं चन्दा बिउसा जक कायेगु जुइ, मखुसा सुयाकें ध्यबा छगः नं फ्वनेगु जुइमखु ।

मरुसतः येँ महानगर थम्हं हे खर्च यानाः दयेकेगु जुइ, झीगु सम्पदा झीसं हे दयेकेफु धयागु क्यनेगु जुइ ।’अथेहे स्थानीय जात्रा पर्वया लँपु स्यंकाः धरहरा पुनर्निर्माण मयायेगु खँ नं वय्कलं कनादिल । ‘धरहरा पुनर्निर्माणया ज्या ला जुइ, तर पुनर्निर्माणय् जात्रापर्व न्ह्याकेमाःगु लँयात कायम हे यानाः न्ह्याकेगु जुइ ।

थुकिया लिसें लुँहितिइ लः वये फइ कि धयागु अध्ययन नं यायेगु जुइ’ वय्कलं धयादिल मनपाया अधिकार क्षेत्रय् मलाःगु ज्याया निंतिं नं महानगरपालिका व मेयरया आलोचना जुयाच्वंगु खँय् दुःख प्वंकुसें वय्कलं च्यागू मिटरं च्वय्या लँ दयेकेगु जिम्मा मनपायात मदुगु जुयाः ततःबालागु मू सतकय् गाः खनातःसां, धू ब्वःसां महानगरपालिकांं छुं याये मफयाच्वंगु कनादिल ।

‘मेलम्चीं गाः म्हुयाः सतक स्यंकूसां महानगरपालिकां छु स्वयाच्वन धकाः धाइ, बौद्धया लँ स्यनाच्वंसां महानगरपालिकाया हे दोष बी । तर थुपिं ला संघीय सरकारया आयोजना खः, संघीय सरकारया ज्या खः । जिमिसं थुपिं ज्या यायेत नं महानगरलिसे समन्वय यायेत इनाप यानाच्वनागु दु, तर थुपिं आयोजनां महानगरयात वास्ता यानाच्वंगु मदु’ वय्कलं धयादीगु दु ।

थ्व झ्वलय् वय्कलं वंगु आर्थिक दँय् जक महानगरपालिकाया जिम्माय् लाःगु २५.५ किलोमिटर सतक धाःसा पिच यानागु खँ नं कनादिल । मनपाया ज्या याइगु धाथेंया निकाय वडा जूगु कारणं थौंकन्हय् वडा वडां यानाच्वंगु ज्या धइगु हे मनपाया ज्या खः धकाः नं वय्कलं धयादिल ।

न्हापा वडातय्सं थःगु वडा विकासया लागिं च्यागू झिगू लाख बजेट कायेत तकं थाकुगु खःसा आः थःपिंसं प्रत्येक वडायात छगूत्यानिसें स्वंगू करोड तक बजेट बियाच्वनागु खँ नं कनादिल । वय्कलं धयादिल, ‘संघया छम्ह सांसदं गुलि दां खर्च याइगु खः, व स्वयां अप्वः बजेट वडायाके दइगु जुयाः थौंकन्हय् सांसद स्वयां नं वडाध्यक्ष शक्तिशाली जुयाच्वंगु दु ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS