स्वनिगःया न्यागू नगरपालिकाय् पर्यटकीय परिपथ

येँ – स्वनिगलय् पर्यटन विकासया निंतिं पर्यटक परिपथ दयेकीगु जूगु दु । स्वनिगःया ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व कुबिया वयाच्वंगु पुलांगु थाय्बाय्यात उकथं पर्यटकीय परिपथ दयेकेगु योजना न्ह्यःने हःगु खः । स्वनिगः दुनेया न्यागू नगरपालिकां स्वनिगःयात कःघायेकथं उकथं पर्यटक परिवथ दयेका यंकेतत्यंगु खः ।

स्वनिगःया नगरपालिकातय्सं पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणया निंतिं धासें उकथंया योजना न्ह्यःने हःगु खः। आः नकतिनि ख्वप नगरपालिकाय् जूगु थ्व सम्बन्धी सहलह मुँज्याय् सहभागि नगरपालिकाया प्रमुखतय्सं स्वनिगःया नगरपालिकायात पर्यटकीय परिपथया रुपय् विकास याना यंकेगु खँय् सहमति प्वंकूगु खः ।

उगु सहलह बैठकय् ख्वप नगरपालिकालिसें ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नापं सम्पदाया रुपय् धयाच्वंगु येँ महानगरपालिका, यल महानगरपालिका, किपू नगरपालिका, ख्वप नगरपालिका व मध्यपुरथिमि नगरपालिकायात पर्यटकीय परिपथ रुपय् विकास यानायंकेगु सहमति याःगु खः ।

न्यागू नगरपालिका दथुइ जूगु सहमति लिसें आः पर्यटन परिपथ निर्माणयात नं कार्यान्वयनय् यंकीगु जूगु दु । पर्यटक परिपथ निर्माण यायेगु खँय् सहमति प्वंकूगु न्यागू नगरपालिकामध्ये स्वनिगःया प्रमुख नगरपालिकाकथं कयातःगु येँ महानगरपालिका, यल महानगरपालिका व ख्वप नगरपालिकाया तुलनाय् किपू नगरपालिका व मध्यपुरथिमि नगरपालिकाय् पर्यटकत म्हो जक वयेगु यानाच्वंगु दु ।

थ्व हे कारणं छगू नगरपालिकाय् दुहां वइपिं पर्यटकतय्त मेगु नगरपालिकाय् नं वनेत प्रोत्साहित यायेगु व उकिया निंतिं वातावरण तयार याये फत धाःसा थुकिं स्वनिगःया हे पर्यटन विकासय् तिबः जुइगु नापं सम्पदा व संस्कृतियात नं जीवन्त यानातये फइ धइगु बैठकय् सहभागि नगरप्रमुखतय् निष्कर्ष दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS