ख्यालि न्हिलि

छगू सहर थुलि चिधं कि अन ¥याली पिकाल धाःसां नं स्वइपिं सुं हे दइमखु ।
ह्ह्ह्
टेलिभिजनया आविष्कार जुइ धुंकाः तिनि मनूतय्सं सिल कि छ्यं स्याइगु धइगु स्वयेबलय् गथे च्वनीगु खः ।
ह्ह्ह्
तसकं हे भलादमि ः
गुम्ह लिफ्टया अटोमेटिक लुखा चालावल धाःसां नं ‘थ्याङ्क यु’ धाइम्ह खः ।
ह्ह्ह्
‘छु खः भाइ ? छंगु टाइया कापः सूटलिसे थ्याक्क हे ज्वःलाः नि ।’
‘टाइया लागी कापः हयागु ल्यन, अले सूट सुइका का ।’
ह्ह्ह्
मालिक प्रमोसन माल धाःवःम्ह कर्मचारीलिसे ः प्रमोसन ! प्रमोसन ! झिंन्यादँय् छक्वः वइ, अले प्रमोसन माल धकाः हाली ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS